'T Hof - Stichting Historische Zitmuren

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

'T Hof

Informatie

Bíjna net zo mooi als vroeger. Stadspark ‘t Hof en het aangrenzende Oranjepark zijn in 2012 weer in hun oude glorie hersteld. De parken hadden jarenlang te maken
met ernstige wateroverlast. Modderige paden, verdrinkende boomwortels en ondergelopen grasvelden waren het gevolg van een slechte drainage. Dit was mede een
reden om het stadspark in zijn geheel eens flink op de schop te nemen....

Meer waterpartijen, het verwijderen van te dichte begroeiing, nieuwe drainage, vernieuwde paden en een meer open karakter moesten ervoor zorgen dat het een park
zou worden, waarin iedereen zich prettig en veilig voelt.

Renovatie

De grondige renovatie begon in het Oranjepark. Hier werd het evenemententerrein, waar onder andere jaarlijks het Zomerterras gehouden wordt, verplaatst.
Dit ligt nu direct beneden aan de Westlandseweg, waardoor het voor de bezoeker makkelijker te bereiken is. Hier ligt ook de gloednieuwe skatebaan,
die erg in trek is bij de Vlaardingse jeugd. Het gedurende vele jaren door groen overwoekerde stenen bankje bij de ingang aan de Westlandseweg,
is door een particulier initiatief weer in zijn oude glorie hersteld.

Hierna was ’t Hof aan de beurt. In dit deel van het stadspark is de oorspronkelijke structuur van de perken zoveel mogelijk hersteld. Het groen en de paden kregen,
net als in het Oranjepark, een grondige opknapbeurt. Ook is er een aantal nieuwe bomen op zo’n manier geplant, dat ze volop de ruimte hebben om uit te groeien tot
monumentale exemplaren. De jonge beukenrij die van de Hoflaan naar de Hogelaan loopt is hier een mooi voorbeeld van. Het ontwerp voor het vernieuwde park is
afkomstig van landschapsarchitect Michael van Gessel. Daarnaast werd een parkpanel, dat bestond uit een groep met vertegenwoordigers van diverse stichtingen en omwonenden van het park, in het leven geroepen. Ook betrok men de Stichting Boombehoud Vlaardingen bij het proces.
 
(c) copyright Sttichting Historische Zitmuren 2014-2016
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu