Stichting Historische Zitmuren

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op de Website van de Stichting Historische Zitmuren

Onze Stichting houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van mozaïek projecten. Dat gaat in samenwerking met diverse (welzijns)instanties, geledingen
uit de Gemeente Vlaardingen, fondsen, vrijwilligers en kunstenaars. Een paar projecten zijn reeds afgerond, nieuwe staan voor de komende tijd in de planning.

Een belangrijk project is het in mozaïek afbeelden van de totale historie van Vlaardingen op een aantal zitmuur segmenten in het gerenoveerde park ’t Hof te
Vlaardingen. Het afbeelden van de geschiedenis van 1600 tot 1850 is reeds gedaan. Het volbrengen van de periodes daarvóór en daarnà beschouwen we als onze
”missie” voor de komende jaren.

Op deze wijze ontstaat in het Park de ”Canon van Vlaardingen”, afgebeeld in mozaïek. Op unieke wijze worden de historie, archeologie en de cultuur, die zijn
gedocumenteerd in de stadsarchieven, ontsloten in de buitenruimte en toegankelijk gemaakt voor een groot publiek, binnen en buiten de stadsgrenzen.

Het mozaïeken is een interactief en sociaal proces. Mensen uit een brede laag van de bevolking doen eraan mee en er wordt een ambacht aangeleerd (goed mozaïeken is een kunde).  De zitmuren zijn al een begrip in Vlaardingen, ze verrijken het park ’t Hof, haar leefomgeving en de ”Buitenplaats van Ruytenburgh” en ontvangen een positieve respons van iedere bezoeker.

Deze website geeft u een goed beeld van welke projecten we onderhanden hebben gehad, en welke nog gaan komen. Met tekst, foto’s en films zijn de projecten gedocumenteerd, van ontwerpfase tot aan oplevering.

Wij wensen u veel kijk en leesplezier.


 
(c) copyright Sttichting Historische Zitmuren 2014-2016
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu