Partners - Stichting Historische Zitmuren

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Partners


De Stichting Historische Zitmuren kan haar projecten alleen voltooien door unieke samenwerking met anderen, allen op hun eigen wijze en verschillende inbreng, zoals:

De gemeente Vlaardingen, de stadsarchieven Historie en Archeologie leveren de historische afbeeldingen van gebouwen, culturele gewoontes en gebruiken, bekende Vlaardingers uit de oudheid, opgegraven artefacten die sprekend voor Vlaardingen zijn.

Diverse instanties, zoals de Dienst Sociale Zaken en Werk en welzijnsorganisaties als de Elementen, het Steunpunt Vrijwilligers en de Pameyer Stichting. Zij voorzien ons van de mensen die zich vaak wekenlang inzetten voor het mozaïeken.

Vrijwilligers en buurtbewoners, vanuit diverse geledingen van burgerbevolking melden zij zich voor de projecten. Zij hebben er plezier in om hun vrije tijd te spenderen aan het mozaïeken.

Kunstenaars, zij maken van de historische afbeeldingen op artistieke en creatieve wijze ontwerpen en de compositie van het totaal.

Fondsen en subsidianten, zonder hun financiele ondersteuning kunnen de projecten niet uitgevoerd worden. Zo ontvingen we al subsidies en donaties van:
 
(c) copyright Sttichting Historische Zitmuren 2014-2016
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu