Stichtings Doel - Stichting Historische Zitmuren

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Stichtings DoelHet leveren van producties of evenementen welke in het kader staan van de vervolmaking van de historische zitmuren te Vlaardingen, waarin de elementen ’
ontsluiting van historie, ’archeologie en cultuur van de stad Vlaardingen’, ’kunstzinnigheid nastreven’ en ’sociale/maatschappelijke cohesie en participatie
bevorderen’ van belang zijn; Het initiëren, ontwikkelen, organiseren en in productie nemen van overige mozaïek projecten; Het bieden van een platform inzake
het ontwikkelen, monitoren en in productie nemen van door derden aangeleverde initiatieven.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:

Het creëren van unieke samenwerkingsverbanden, bestaande uit maatschappelijke groeperingen (b.v. langdurig werkzoekenden, vrijwilligers en wijkbewoners),
welzijnsorganisaties, kunstenaars en gemeentelijke geledingen. Het aantrekken van subsidies, donaties en overige sponsorgelden.
 
(c) copyright Sttichting Historische Zitmuren 2014-2016
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu