Zitmuren - Stichting Historische Zitmuren

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Zitmuren

Afgeronde projecten
In 2013 werden 2 historische zitmuren voor het park te Vlaardingen gemozaïekt

De Amsterdamse architect Michael van Gessel heeft de Vlaardingse parken ‘t Hof en het Oranjepark grondig laten renoveren tot een gardeneske landschapsstijl.
Het plaatsen van enkele zitmuren voor de overgang van de parken naar de Hoflaan was ter afronding. Het oorspronkelijke plan was om de zitmuren in gemetselde
steen af te werken. Voorgesteld werd om ze daarentegen in mozaïek te decoreren met afbeeldingen van de historie van Vlaardingen
(cultuur, archeologie, historie en architectuur). Dit idee werd positief ontvangen door de architect en enkele wethouders en de stadsarchivaris
en stadsarcheoloog van Vlaardingen.

Elk zitmuur segment is 6 meter lang met een te mozaïeken oppervlak van 15m². Over de lengte van de zitmuur is een tijdsbalk met jaartallen aangebracht
met een korte vermelding van de getoonde afbeeldingen. In één is de oude ”Steen van de Ambachtsheer” verwerkt en daardoor naar het park teruggebracht.
De Vlaardingse historie van 1600 tot 1850 is op deze 2 afgebeeld. In 2015 wordt een nieuwe zitmuur geplaatst met daarop gedecoreerd de stadshistorie van
3000 voor - tot 1000 na Chr. Voor de nabije toekomst: in 2018 nog één met daarop de geschiedenis van 1000 tot 1600 na. Chr. en rond 2020 de laatste
met de meest recente geschiedenis van Vlaardingen.

De zitmuren zijn door de duurzame materiaalkeuze vorstbestendig en graffitivrij en door de multidisciplinaire participatie
verhogen ze de sociale cohesie onder de stadsbewoners. Ze zullen in functionele en kunstzinnige zin bijdragen aan de invulling van de
verrijking van Vlaardingen, de stadsparken en de ”Buitenplaats van Ruytenburgh”. Ze zijn bedoeld als markant en beeldbepalend kunstwerk
en zullen de komende decennia bewonderd kunnen worden door de vele parkbezoekers. Het afwerken van de zitmuren verloopt onder leiding
van leden van de Stichting met inbreng van kunstenaars uit Vlaardingen. Zij participeren allen ook enthousiast in het mozaïeken en geven
artistieke begeleiding tijdens het afbouwproces.

Het mozaïeken gebeurt grotendeels door langdurig werkzoekenden en personen vanuit enkele welzijnsinstanties. Het biedt een alternatief
en kweekt intrinsieke waarden als nuttigheid en verbondenheid met een kunstwerk aan. Het mozaïekproces vraagt naar capaciteiten die
dicht bij menselijke behoefte liggen zoals plezier in het werk en meewerken aan een zinvol product. Het decoreren doet een beroep
op creativiteit en nauwkeurigheid en vraagt impliciet om verbondenheid met een kunstzinnig product. Men raakt via het decoreren Dop
een ongedwongen wijze gewend aan arbeidsritme en dagindeling en men leert ook nog eens een ambachtelijke vak.

Over het project wordt breed in de media gecommuniceerd. Er zijn foto’s met artikelen over de afbouw en de feestelijke onthulling op diverse websites geplaatst
Rode draad in de berichtgeving was: ”Vlaardingse kunstenaars, de stadshistoricus en stadsarcheoloog, gemeentelijke geledingen, langdurig werkzoekenden en
anderen uit een brede vertegenwoordiging van de stad werken samen aan een historisch/kunstzinnig monument wat bijdraagt aan de verrijking van de stad”.
Het project heeft een kunstzinnige, humane en economische waarde. Het ontsluit de archeologie, historie en cultuur en volksgebruiken van de stad
Vlaardingen en draagt bij aan bewustwording over de geschiedenis van onze stad. Voor zover bekend is nergens ter wereld de geschiedenis van een
stad op een dergelijke alternatieve manier, veelzijdig participatief en kleurrijk in de buitenruimte weergegeven.
 
(c) copyright Sttichting Historische Zitmuren 2014-2016
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu